پلاک اسم باران

Sku: 6418

In Stock

وزن ۱/۵۲۰

طلای کوهیار سازنده پلاک های اسم به هر طرح مورد سلیقه شما ‌ طراحی پلاک اسم از وزن یک گرم قابل ساخت میباشد و‌در سه آبکاری آینه ای و مات و‌سفید انجام میشود